روز شنبه 97/10/8 ،42 نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیسنی شهرستان  ارزوئیه با همت خیرین و  آستان قدس رضوی با حضور امام جمعه ، معاون فر مانداری ، ریئس شورای شهر اسلامی و رئیس اداره بهزیستی ارزوئیه   به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان افراد دارای معلولیت اعزامی به اردوی زیارت مشهد مقدس زیارت اولی بودند و همچنین برپایی کاروان های زیارتی ویژه گروه های دارای معلولیت  تاثیر زیادی برتقویت روحیه این افراد  خواهد داشت ا.