رئیس بهزیستی شهرستان جیرفت از وجود 443 خانواده دارای چند معلولیتی در جنوب استان کرمان خبرداد و گفت: از این تعداد 123 خانواده در شهرستان جیرفت، 120 خانواده در شهرستان رودبارجنوب، 59 خانواده در شهرستان عنبرآباد، 54 خانواده در شهرستان قلعه‌گنج، 46 خانواده منوجان و 41 خانواده در شهرستان کهنوج وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، محمد رضانژاد با اشاره به منطقه‌بندی استان در بهزیستی اظهار داشت: شهرستان جیرفت منطقه 5 است و به عنوان پیشانی جنوب به  توجه ویژه نیاز دارد.

وی با توضیح اینکه جنوب کرمان با هفت شهرستان دارای جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر است، افزود: در جنوب استان کرمان 10 هزار و 745 معلول تحت پوشش بهزیستی وجود دارد.

رضانژاد از وجود 443 خانواده دارای چند معلولیتی در جنوب استان کرمان خبرداد و گفت: از این تعداد 123 خانواده در شهرستان جیرفت، 120 خانواده در شهرستان رودبارجنوب، 59 خانواده در شهرستان عنبرآباد، 54 خانواده در شهرستان قلعه‌گنج، 46 خانواده منوجان و 41 خانواده در شهرستان کهنوج وجود دارد.

 رئیس بهزیستی شهرستان جیرفت گفت: در جنوب استان کرمان 12 مرکز توانبخشی، 36 مرکز امور اجتماعی و 23 مرکز پیشگیری وظیفه خدمت به گروههای تحت حمایت را بر عهده دارند .

وی از وجود 4 هزار و 722 نفر پشت‌نوبتی در جنوب استان کرمان خبرداد و خاطرنشان کرد: پشت نوبتی‌ها باید از خدمات مستمری استفاده کنند.

رضانژاد توسعه مراکز و تربیت مربی به عنوان سفیران بهزیستی  در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها را خواستار شد و افزود: در زمینه پیشگیری از اعتیاد با تعامل دستگاه‌های اجرایی اقداماتی انجام شده است.

انتهای پیام/