پنجمین جلسه کمیته فرهنگی – پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور دبیرشورا ، رییس کمیته و جمعی از مدیران و کارشناسان چهارشنبه 13 مردادماه به میزبانی بهزیستی استان کرمان در محل سالن ارشاد برگزارشد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه ابتدا عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی و رییس کمیته فرهنگی – پیشگیری در تشریح عملکرد گفت : در سالهای بعد از پیروزی انقلاب ، طرح های زیادی در موضوع مقابله یا پیشگیری از اعتیاد اجرایی شده است اما تجربه این سالها حاکی از آن است که که طرح های اجتماع محور در موضوع اعتیاد نتایج موثری داشته که البته نمونه این طرح ها با موضوع پیشگیری از معلولیتها در همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان و امور اتباع خارجه هم اجرا شده است
رییس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفت : محیط های آموزشی و کاری ظرفیت مهم برای اجرای طرح های اجتماع محور و اطلاع رسانی و آگاهسازی د رپیشگیری از اعتیادو سایر آسیبهای اجتماعی هستندالبته با آموزش و پرورش همکاری های موثری شکل گرفته اما درمحیط های کاری کمتر به این مهم پرداخته شده است
عباس صادق زاده : افراد بهره مند شده از برنامه های پیشگیرانه را در سطح روستاها و شهرهای استان در سه ماهه اول سالجاری 79016 نفر ذکر کرد و گفت : 610 کارگاه آموزشی و بهره مندی 44309 نفر از این کارگاهها و برگزاری 24 نمایشگاه اگاه سازی از دیگر اقدامات انجام شده در کمیته بوده است که در مقایسه با سال گذشته فعالیتهای انجام شده رشد 14درصدی داشته  است
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : در همکاری با آموزش و پرورش تعداد 45000 نفر مشمول طرح های پیشگیرانه شده اند و محتوای آموزشی تا سطح مهدها ، مدارس و دانشگاهها تسری پیدا نموده
مدیرکل بهزیستی استان کرمان طرح کارزار رسانه ای را یکی دیگر از طرح های پیشگیرانه توصیف نمود که 45هزار و 224 بسته آموزشی پیشگیری از اعتیاد در طرح کارزار رسانه ای توزیع شد
 در ادامه این جلسه حسین چناریان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت : در پنجاه و یکمین جلسه کمیته ستاد پیشگیری مواد مخدر کشور چهار استان کرمان – سیستان و بلوچستان – هرمزگان و آذربایجان غربی در اولویت اجرای برنامه فرهنگی – پیشگیری قرار گرفته اند لذا با توجه به این مصوبه و در اولویت قرار گرفتن استان کرمان نسبت به سایر استانها باید با همکاری ، مشارکت و تجمیع منابع مالی و برنامه ای در حوزه زنان ، کودکان ، دانش آموزان ، دانشجویان و محل های کاری ورود نموده و در طرح چهار میم شامل منزل – مدرسه – محله و مسجد گروههای مذکور را تحت پوشش برنامه های پیشگیرانه قرار دهیم
سپس هریک از طرح های اجرا شده در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش و پرورش ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وسایر سازمانها تشریح و چالش ها ، پیشنهادات و نظرات بررسی و تصمیم گیری شد