با حمایت جمعی از خیرین شهرستان سیرجان 46 فرزند شبه خانواده و تعدادی از  معلولین سیرجانی به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این سفر معنوی معلولین به همراه تعدادی از فرزندان خانه های کودک نوجوان تحت پوشش بهزیستی در سفری هوایی عازم مشهد مقدس شدند.
گفتنی است در این سفر برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی ویژه این افراد برنامه ریزی شده است .