مدیرکل بهزیستی استان کرمان  در مراسم برگزاری مسابقه فوتبال بین بچه های 47 کروموزومی کشور یا همان سندرم دان و تیم گل گهر سیرجان  با تاکید بر حق شهروندی برای معلولان، این حرکت خوب را در راستای توجه به این قشر عنوان کرد و گفت :  خیرین نقش مهمی را در برنامه های معلولین اجرا می کنند که امروز اولین حرکت مسابقه ای فوتبال بین معلولین و یک تیم ورزشی در کشور است و برگزاری این مسابقه می تواند بعنوان یک حرکت زیبا  و الگو در کشور مطرح شود

در حاشیه این دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه سیرجان از تشکیل کار گروه حمایت از معلولین در سیرجان خبر داد . منصور مکی آبادی  هدف از برگزاری جشنواره کشوری معلولین 47 کروموزومی سند روم داون را آگاه سازی جامعه نسبت به این قشر عنوان کرد و گفت : در واقع این افراد به علت داشتن یک کروموزوم اضافی دارای خصوصیاتی هستند که جامعه باید هر چه بیشتر از آن ها حمایت کند و این حمایت با آگاه سازی جامعه اتفاق می افتند.
وی افزود: با آگاه سازی جامعه ، زمینه حضور و ارتباط این افراد با جامعه  فراهم می شود. ما نیزدر راستای حمایت از معلولین سیرجان اقدام به تشکیل کار گروه حمایت از معلولان خواهیم کرد،که در این کار  گروه به بحث آموزش , بهداشت ،آگاه سازی خانواده ها و اشتغال این افراد خواهیم پرداخت.