استاندار و مدیر کل امور اجتماعی استانداری به همراه مدیر کل و اعضاء شورای معاونین بعد از بازدید از مجموعه آب درمانی در هفته بهزیستی با حضور در جمع کارکنان بهزیستی استان کرمان از نزدیک با مدیران و کارکنان دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این نشست دو ساعته کارشناسان 5 حوزه معاونت به نمایندگی از کارمندان به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند .

محمدجواد فدایی استاندار کرمان در این نشست ضمن تبریک هفته بهزیستی و اشاره به ارائه خدمات صادقانه و تخصصی بهزیستی به گروه های هدف گفت : با توجه به کمبود امکانات و مشکلات متعدد اما مجموعه بزرگ بهزیستی استان کرمان در راستای بهبود وضعیت اجتماعی افراد جامعه و کاهش آسیب ها تلاش می کند .

استاندار کرمان موفقیت مجموعه بهزیستی استان را مدیون تلاش های صادقانه مدیران و کارکنان این سازمان دانست و اظهار داشت : گرچه بهزیستی خدمات حرفه ای و تخصصی بسیاری به گروه های هدف ارائه می کنداما سازمان های متولی مسائل اجتماعی برای کاهش آسیب ها و بهبود وضعیت اجتماعی ،باید دلسوزانه وارد عمل شوند و با بهزیستی همکاری نمایند .

وی در پاسخ به مسائل مطرح شده در حوزه های مختلف کاری با بیان اینکه استانداری برای بهبود وضعیت کودکان خردسال – زنان سرپرست خانوار  – فرزندان تحت حمایت – افراد دارای معلولیت – سالمندان و سایر آسیب دیدگان اجتماعی از ظرفیت سازمان ها استفاده می کند؛ اظهار داشت : به زودی مسائل بهزیستی در کارگروه های استانی طرح و مشکلات ساختاری بررسی و ساماندهی می شود.

فدایی با بیان اینکه مبلغ 5 میلیارد ریال برای سامانه توان به و اپلیکیشن ناشنوایان اختصاص می یابد اظهار داشت : با تقویت شورای مشارکت استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی سازمان ها و شرکت های بازرگانی و صنعتی برای ساماندهی آسیب های اجتماعی استفاده می شود.   

در پایان این نشست سند جامع راهبردی سالمندان توسط استاندار کرمان امضا شد و دو نفر از کارمندان بهزیستی و فرزند شهیدان شمس الدینی و کرمی با اهداء تابلوی دست ساخت افراد دارای معلولیت از حضور استاندار در جمع کارکنان تقدیر کردند.