کلنگ پروژه احداث 5باب منزل مددجوئی با حضور  مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، فرماندار ارزوئیه ،رئیس بهزیستی این شهرستان ،جانشین فرماندهی سپاه و مسئول بسیج سازندگی ارزوئیه به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در جریان سفر یک روزه مدیر کل بهزیستی  به شهرستان ارزوئیه کلنگ پروژه احداث 5باب منزل مددجوئی بر اساس تفاهم نامه بین بهزیستی و بسیج سازندگی سپاه پاسداران انجام شد .

گفتنی است:در راستای سیاست های توانمندسازی مددجویان بهزیستی منازل فوق با مساحت70مترمربع و در قالب طرح تامین مسکن مددجویان بهزیستی با همکاری و مشارکت بسیج سازندگی سپاه پاسداران ،اداره کل بهزیستی و همچنین مشارکت خود مددجویان در بازه زمانی کمتر از یکسال تحویل آنان می شود .