در ادامه دیدارهای مدیرکل بهزیستی کرمان با مددجویان تحت حمایت و بررسی مسائل و مشکلات ایشان ، مدیرکل بهزیستی با حضور در محل زندگی 5 مددجوی تحت حمایت به بررسی مشکلات ایشان پرداخت .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، درجریان این دیدار و گفتگوها که در یک هفته گذشته صورت گرفت ، دکتر رضا عباسی با حضور در محل سکونت این مددجویان که به دلیل معولیت های بینایی ، جسمی – حرکتی ، ضایعه نخاعی و بی سرپرستی تحت حمایت بهزیستی قرار دارند ، علاوه بر دلجویی از ایشان و خانواده هایشان در فضایی صمیمی به بررسی مسائل و مشکلات این مددجویان پرداخت و در هر مورد برای رفع موانع و تنگناها قول مساعد داد .
بر پایه این خبر ، دیدارهای در منزل مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، عصرها و در خارج از وقت اداری صورت می گیرد که در این دیدارها هدایایی نیز از سوی دکتر عباسی به این افراد اهداء می شود .