جلسه هم اندیشی مشارکت های مردمی منطقه 5 با حضور اعضاء و رئیس اداره بهزیستی شهرستان زرند در محل اداره بهزیستی زرند برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از  زرند محمدابراهیمی رئیس اداره بهزیستی شهرستان زرند با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات حوزه مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان گفت : مشارکت های مردمی و همکاری خیرین در حمایت از گروه های هدف بسیار مهم می باشد .

ابراهیمی با بیان اینکه افرادجامعه امروزه با آگاهی کامل به سازمان های حمایتی کمک می کنند عنوان کرد : باید با استفاده از گروه های همیار و ارتباط آنان با خیرین و همچنین شناساندن فعالیت های تخصصی بهزیستی به اقشار جامعه و گروه های هدف همکاری و مشارکت های مردمی را بالا ببریم .