مدیرکل و معاونین منابع طبیعی از  کارگاههای آموزشی – توانبخشی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد بازدید نمودند.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در جریان این بازدید عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در سخنانی گفت : همه ما نه بعنوان مسئول بلکه بعنوان یک انسان از بعد انسانی ، شرعی و شهروندی وظیفه حمایت و رسیدگی به اقشار معلول و نیازمند جامعه را برعهده داریم. ایشان نگرش و نگاه مسئوولیت پذیری به گروههای معلولین فارغ از نگاه ترحم آمیز را نگاهی که به استقلال محوری و پویایی معلولین منجر می شود توصیف کرد و گفت : با حمایتهای مالی و معنوی ، همفکری و هم اندیشی و حتی خرید خدمات از گروه معلولین میتوان بعنوان یک شهروند مسئوولیت اجتماعی خود را ادا نمود .
در ادامه  رجبی مدیرکل منابع طبیعی در سخنانی بازدید انجام شده را بسیار تأثیر گذار توصیف نمود و گفت : من و همکاران در منابع طبیعی برای حمایت از معلولین و اقشار آسیب پذیر آماده همکاری می باشیم.
مدیرکل منابع طبیعی ضمن اهداء یک تابلو و مبلغ 50 میلیون ریال به معلولین مرکز آموزشی ، توانبخشی رعد ، برای در اختیار گذاشتن مرکز تفریحی و سالن ورزشی در ساعاتی از روز برای استفاده معلولین اعلام آمادگی نمود.