به  مناسبت هفته جهانی کودک بهزیستی استان کرمان  همایش هفته جهانی کودک را با حضور 500 نفر از کودکان مهدهای کودک برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دراین همایش که با اجرای برنامه های مختلف شاد فرهنگی همراه بود ، صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به نقش مهم تربیت در دوران کودکی گفت : اگر قرار است به آینده جامعه به صورت جدی و با برنامه ریزی دقیق و علمی نگاه کنیم باید از دوران کودکی بر تربیت فرزندانمان نظارت داشته باشیم .

وی استفاده از رهنمودهای دینی و آموزشهای روز دنیا را از عوامل مهم تربیت کودکان بر شمرد و افزود: توجه به فصول آموزشی تربیتی و برنامه ریزی دقیق برای آموزشهای لازم و فراگیری مهارتهای مختلف اجتماعی به فرزندان راه اصلی زندگی را به فرزندان نشان می دهد.
وی وظیفه اصلی بهزیستی را نسبت به مهدهای کودک نظارت دقیق و علمی دانست و اظهار داشت : کارشناسان بهزیستی با نظارت دقیق خود بربرنامه ها و سرفصلهای آموزشی منسجم کمک خواهند کرد تا علاوه بر نگهداری کودکان در مهدهای کودک آموزشهای لازم به آنها ارایه شود.