رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همراه معاونت بهداشت ، معاونت درمان ، جمعی از مسئولین دانشگاه ، مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان از شیرخوارگاه مادر بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این بازدید با هدف تصمیم گیری و تفاهم در مورد هزینه های درمان فرزندان شیرخوارگاه مادر انجام شد .

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در جریان این بازدید گفت : ارائه خدمت صادقانه و مادرانه در مجموعه شیرخوارگاه از افتخارات خانواده بزرگ بهزیستی است .

صادق زاده در بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از شیرخوارگاه مادر عنوان کرد : از 63 خانه نگهداری و مراقبت کودکان ، نوجوانان بی هویت ، بی سرپرست و بدون سرپرست شیرخوارگاه مادر تنها مرکز دولتی و حاکمیتی است .

وی با اشاره به هزینه های درمانی 500 میلیون تومانی شیرخوارگاه در سال گذشته اظهار داشت : با توجه به اینکه اغلب فرزندان برای ادامه مراقبت ، به سایر مراکز ارجاع می شوند هزینه های درمان این کودکان سالیانه قریب یک میلیارد تومان می باشد که تامین آن بر عهده بهزیستی است .

صادق زاده با تشکر از همراهی و همکاری رییس دانشگاه و همکارانشان در مجموعه های مختلف کاری برتنظیم ساز و کار همکاری در زمینه های مختلف درمان فرزندان و آموزش به کارکنان شیرخوارگاه تاکید کرد .

مدیر کل بهزیستی یکی از افتخارات بزرگ بهزیستی را تامین آتیه ای مطمئن برای فرزندان دانست و گفت : در تلاشیم با ارائه خدمات تخصصی و علمی به این کودکان بیش از پیش زمینه یک زندگی متعادل و طبیعی را برای آنان فراهم نماییم .

محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی با اشاره به کاهش 50 درصدی آمار مرگ و میر نوزادان بی هویت پذیرش شده در شیرخوارگاه مادر در سال 96 نسبت یه سال 95 گفت : این آمار در سال 97 نسبت به 96 بیش از 30 درصد کاهش داشته است .

وی با اظهار خرسندی از ورود خیرین حوزه سلامت در حمایت از شیرخوارگاه مادر عنوان کرد : امیدواریم با این هدف هزینه های درمان نوزادان کاهش یابد .

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جریان بازدید از شیرخوارگاه مادر با اشاره به اهمیت خدمت در این گونه مراکز گفت : هرگونه همکاری لازم باشد برای کاهش هزینه های درمان انجام می شود .

ایشان در ادامه خاطرنشان کرد : به زودی دوره های آموزشی احیا و مراقبت های پرستاری و همچنین ورود خیرین سلامت به حوزه درمان کودکان شیرخوارگاه مادر را برنامه ریزی می کنیم .

طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد : سهمیه ماهیانه شیرخشک رژیمی و داروهای مکمل به شیرخوارگاه تعلق می گیرد .