به مناسبت روز جهانی نابینایان و عصای سفید اعضاء هیات مدیره موسسه عصای سفید استان کرمان با مدیر کل بهزیستی استان کرمان در محل دفتر مدیر کل دیدار و گفت و گو نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه  حدود 5000هزار نفر نابینای مطلق در استان کرمان  وجود دارد  عنوان کرد : برای رسیدگی به مسائل این گروه از جامعه همه مردم باید همکاری داشته باشند .

عباس صادق زاده بهترین کار دنیا برای کمک به جامعه هدف استفاده از مردم  دانست و اظهار داشت :چندین تشکل و خیریه در استان کرمان وجود دارد که با تعامل و همکاری مردم و افراد خیرخواه به مسائل و مشکلات افراد نیازمند به ویژه جامعه هدف تحت حمایت بهزیستی می پردازند .

وی با تاکید بر داشتن هدف مشخص در راستای کمک به جامعه هدف گفت : با دیدگاهی مثبت و خیرخواهانه در حد وسع و توان برای رفع مشکلات معیشت ،اقتصاد ، شغل  و همچنین مناسب سازی اماکن عمومی برای رفاه حال معلولین به ویژه گروه نابینایان تلاش نماییم .