کارگاه آموزشی«آموزش بهداشت سالمندی وسبک زندگی سالم» با حضور کارشناسان سالمندان ادارات بهزیستی شهرستانها،رابطین سلامت طرح توانمندسازی زنان سالمند ومسئولین فنی مراکز سالمندان در محل سالن شهید ارشاد اداره کل بهزیستی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این کارگاه آموزشی در موضوعاتی از جمله : عوامل موثر برسلامت افراد سالمند ،شناخت اختلالات وبیماریهای دوران سالمندی ، رعایت نکات بهداشتی ومراقبتی لازم، سبک زندگی سالم در دوران سالمندی، تغذیه،ورزشهای مناسب سالمندی،بهداشت روان ،مطالبی با هدف ارتقاء سطح سلامت جسمانی وروانی سالمندان براساس روشها ومراقبتهای صحیح ارائه شد.  لازم به ذکر است که پنج شهرستان کرمان،بم،بافت،رفسنجان وسیرجان مجری طرح توانمندسازی زنان سالمند به تعداد5000زن سالمند می باشندوآموزش ارائه شده ،توسط رابطین سلامت به سالمندان شناسایی شده انتقال می یابد.