طی سال 91 و شش ماهه اول سال 92 بیش ازدوازده و نیم میلیارد ریال در قالب کمک های موردی به فرزندان شبه خانواده و امداد بگیران تحت حمایت بهزیستی استان کرمان پرداخت شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با بیان مطلب فوق گفت : 4462 نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده و فرزندان امداد بگیر تحت حمایت این رقم را تحت عناوین کمک موردی ودیعه مسکن ، جهیزیه ، هدیه ازدواج ،لوازم ضروری منزل ، سیسمونی نوزاد ، هزینه ترخیص از مرکز ، هزینه تحصیلی ، شهریه دانشگاه وسایر کمک های موردی با تایید مددکاران و براساس دستور العمل های موجود دریافت کرده اند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمان درادامه افزود : علاوه براین مبلغ ، در مدت اعلام شده 671 نفر از فرزندان مقیم مراکز وامداد بگیران تحت حمایت از محل اعتبارات داخلی بهزیستی درقالب اردوهای راهیان نور ، اردوهای فرهنگی ، مذهبی ، تفریحی و… با سفر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس ، مشهد مقدس و شمال کشور از برنامه های فرهنگی ، مذهبی و تفریحی بهره برده اند.
سعیدی درادامه خاطر نشان کرد ، علاوه براین در تابستان سالجاری 823 نفر ازفرزندان شبه خانواده بهزیستی با حضور در کلاسهای فوق برنامه و بهره مندی از بستر ایجاد شده در زمینه غنی سازی اوقاف فراغت توانسته اند تابستانی فعال را پشت سر بگذراند.
وی گفت : تمامی هزینه های حضور این فرزندان درکلاسهای فوف برنامه تحصیلی ، هنری ، ورزشی ، فرهنگی و…توسط بهزیستی پرداخت شده است .
شایان ذکر است ، هم اکنون تعداد 53 مرکز شبه خانواده در سطح استان کرمان فعال است .