در 6 ماهه اول امسال در حوزه توانبخشی در مجموع 85 کمیسیون پزشکی برگزار شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت: از تعداد 85 کمیسیون برگزار شده در بهزیستی کرمان تعداد 36 کمیسیون مربوط به تعیین شدت معلولیت بود که تعداد 1209 نفر در آن شرکت داشته اند.
وی با بیان اینکه از این تعداد 1097 نفر تأیید شده اند افزود : از معلولین شرکت کننده در این کمیسیونها 462 نفر معلول جسمی و حرکتی ،220 نفر معلول ذهنی ،98 نفر معلول نابینا ،101 نفر ناشنوا ،305 نفر معلول ترکیبی (چند معلولیتی ) و 23 نفر دارای معلولیت اختلال گفتاری بودند.

دکتر عباسی همچنین تعداد کمیسیونهای پایش تعیین معلولیت در بهزیستی طی 6 ماه اول سال 91 را 28 کمیسیون عنوان کرد و افزود: تاکنون 10 کمیسیون اعصاب و روان و 5 کمیسیون ویژه مصروعین برگزار شده است .
وی همچنین در ادامه به برگزاری کمیسیونهای معافیت در بهزیستی نیز اشاره کرد و گفت: امسال 309 نفر در 6 ماه اول سال در کمیسیون معافیت از نظام مقدس سربازی شرکت کرده اند که از این تعداد 296 نفر تأیید شده اند.
دکتر ملکشاهی رئیس کمیسیونهای پزشکی اداره کل بهزیستی استان کرمان نیز گفت:با توجه به برنامه زمانبندی شده برای برگزاری کمیسیونهای پزشکی و معافیت در مرکز استان و شهرستان ها ،تاکنون این کمیسیونها در موعد مقرر انجام شده و در شش ماهه دوم سال نیز کمیسیونها به روال عادی و تعیین شده خود انجام می شود.