مردم روزه دار و خداجوی شهر کرمان در شبهای قدر با حضور در پایگاههای بهزیستی نسبت به بیمه نمودن 60 نفر از فرزندان شبه خانواده بهزیستی اقدام کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ؛ فریبا لشکری معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان با اعلام این مطلب افزود : درراستای جذب کمکهای نقدی مردم خداجوی شهر کرمان در شبهای قدر و معرفی طرح بیمه نامه کودکان آسمانی اقدام به برپایی چهارده پایگاه در محلهای اصلی برگزاری شبهای قدر با حضور مددکاران بهزیستی و کارشناسان شرکت بیمه نوین شد.

لشکری ادامه داد : در سه شب فعالیت این پایگاهها علاوه برجمع آوری کمکهای نقدی مردم شب زنده دار ، با مشارکت روزه داران در طرح بیمه نامه کودکان آسمانی و آشنایی ایشان با ویژگیها و اهداف طرح و تکمیل فرمهای مربوطه به کمک کارشناسان شرکت بیمه نوین ، تعداد 60 نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده بهزیستی و فرزندان امداد بگیر ، تحت پوشش خدمات بیمه ای طرح بیمه کودکان آسمانی قرار گرفتند.