به همت بهزیستی شهرستان کرمان و جمعی از خیرین 600 سبد  مواد غذایی تحویل مددجویان بهزیستی شهرستان کرمان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان ،مهندس محسن مدیری مدیر بهزیستی شهرستان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : این اقدام به منظور کمک به مددجویان تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان در حوزه های امور اجتماعی و توانبخشی صورت گرفته است تا با اهدا سبد غذایی بتوانم به خانواده های نیازمند کمکی نماییم.
وی با بیان اینکه در طول سال گذشته با همراهی خیرین طی چند مرحله کمکهایی از این نوع به مددجویان شده است ، افزود : در سال جدید نیز با برنامه ریزی صورت گرفته و با همراهی و کمک همیشگی خیرین این برنامه ها را ادامه خواهیم داد .