موضوع تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه های دولتی مطرح است در واقع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از برنامه های اصلی کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و درحال اجرا است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،  محمد فریفته رئیس اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت : اساساً احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی مردم در سیستم های اداری نظام جمهوری  اسلامی ایران هدف نهایی تکریم است و این نیاز نهفته ای میان مردم و دستگاه های اجرائی بود که کشف و به همه دستگاه ها ابلاغ شده است .
وی افزود: از آنجائی که ارباب رجوع ها یکسان نبوده و از قشر خاصی نیستند و از نظر خصایص انسانی و اخلاقی با یکدیگر متفاوت هستند به همین لحاظ کارکنان ادارات نیز باید از سعه صدر ، حلم و بردباری ، عطوفت و مهربانی و … برخوردار باشند ، تا بتوانند با ارباب رجوع برخورد توام با احترام و عطوفت و درخورشان و مقام آنان داشته باشند .
محمد فریفته خاطر نشان کرد ، کارکنان در طرح تکریم ارباب رجوع همواره باید به توقعات قانونی و شرعی مراجعین  توجه ویژه داشته باشند .
رئیس اداره بازرسی بهزیستی کرمان گفت : درراستای اجرای ماده 9 طرح تکریم مردم و جلب رضایت        ارباب رجوع ، مصوب هیات محترم وزیران ، طرح سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از خدمات  دستگاه های اجرائی با هدف شفاف و مستند سازی  نحوه ارائه خدمات ، اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات ، بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمات و نظارت برحسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرائی با مردم طی سه ماهه چهارم سال 91 در سطح استان توسط استانداری از چهار منظر سنجش آگاهی مراجعان ، سنجش اعتماد مراجعان ، رضایت از نحوه رفتار با ارباب رجوع و رضایت از فضا و تجهیرات فیزیکی اجرا شد .
وی گفت : در این سنجش که توسط مجریان تعیین شده از سوی استانداری صورت گرفت ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستانهای تابعه مورد سنجش میزان رضایتمندی براساس شاخصهای اعلام شده قرار گرفتند.
فریفته گفت : برابر اعلام رسمی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری کرمان میانگین امتیاز و میزان رضایتمندی مردم  از بهزیستی به عنوان نهاد حمایتی – تخصصی در استان کرمان  65/80 درصد است .
رئیس اداره بازرسی بهزیستی افزود :  برابر این اعلام  ، میانگین امتیاز و میزان رضایتمندی مراجعین به بهزیستی استان از میزان میانگین رضایتمندی از کل دستگاههای اجرایی استان بالاتر بوده است.