مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه بیش از هزار خانواده در سطح استان متقاضی فرزندخواندگی هستند گفت: در سال جاری، 68 فرزند خوانده به خانواده های متقاضی واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده روز چهارشنبه در نخستین دوره آموزشی ارتقاء توان علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده های فرزندپرور که در محل اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد افزود: خانواده ها یکی از اصلی ترین ارکان تربیت و آموزش به کودکان و نوجوانان در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی هستند.

وی با اشاره به اهمیت توان تربیتی خانواده ها به ویژه متقاضیان فرزندخوانده؛  گفت: روند واگذاری حضانت کودکان به خانواده های متقاضی در کشورهای پیشرفته منوط به گذرندان دوره های فرزندپروری و کسب تایید از کارشناسان است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تعداد متقاضیان فرزندخواندگی در پایان سال 96 را یکهزار و هشت زوج عنوان کرد و افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 70 زوج متقاضی فرزند خواندگی بوده اند.

صادق زاده با اشاره به واگذاری 176 فرزند خوانده در سال گذشته گفت: در سال جاری، 68 فرزند خوانده به خانواده های متقاضی واگذار شده است.

وی با تأکید بر نقش مهم و اساسی خانواده ها در تربیت صحیح و اصولی فرزندان که منجر به رفتار صحیح اجتماعی و فردی در بزرگسالی خواهد شد گفت: خانواده ها باید زمینه آموزش و تربیت صحیح فرزندان فراهم و تقویت حس مسئولیت پذیری مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه برگزاری دوره آموزشی ارتقاء توان علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده های فرزندپرور در سطح استان آغاز شده است یادآورشد: امیدواریم این قبیل دوره ها گامی موثر در مسیر ارتقا سطح رفتار فردی و اجتماعی افراد و نسل آیند باشد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان نیز در این دوره با قدردانی از حضور زوج های متقاضی فرزند افزود: روش‌های آموزشی و تربیتی جامعه و خانواده باید همزمان با تغییرات جامعه امروز همراه شود

محمود منصوری تصریح کرد: در زمینه پرورش و تربیت این فرزندان برگزاری دوره ها  یاری گر خانواده ها هستند.

نخستین دوره آموزشی ارتقاء توان علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده های فرزندپرور به همت دفتر شبه خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان در محل اداره کل برگزار شد.

 

انتهای پیام/