بر اساس اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته دور دوم سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمان، 748 نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی به مشهد مقدس اعزام می شوند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان  کرمان دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : از کل اعتبار فرهنگی اختصاص یافته سفر ریاست جمهوری به استان کرمان  555 میلیون ریال  به اعزام 528 نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی ( زنان سرپرست خانوار و فرزندان تحت پوشش بهزیستی )در قالب 11 کاروان به مشهد مقدس اختصاص یافته است .
وی همچنین از اعزام کاروان هایی ویژه معلولین خبر داد و افزود  : علاوه بر کاروان های عنوان شده 220نفر از معلولین حوزه معاونت توانبخشی نیز  از محل عنوان شده به مشهد مقدس اعزام می شوند .
مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت : اولین اعزام این عزیزان از 7 اردیبهشت آغاز شده و تا پایان خرداد ماه به صورت هفتگی ادامه دارد .