خیرین اقلام مصرفی و وسایل توانبخشی به ارزش ریال 750 میلیون ریالی برای استفاده مددجویان و معلولین  به بهزیستی شهرستان منوجان اهداء کردند.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از منوجان : مرتضی نمدادی با اشاره به ضرورت تامین نیازهای جامعه هدف گفت : به دلیل کمبود منابع دولتی در جهت رفع نیازهای جامعه هدف با تعدادی از خیرین استانها و شهرستانها  برای کمک به افراد تحت حمایت بهزیستی مذاکره شد .

رئیس بهزیستی شهرستان منوجان اظهار داشت : با رایزنی های انجام شده با تعدادی از خیرین 750میلیون ریال کمک غیر نقدی شامل پوشاک –  وسایل بهداشتی مصرفی و  وسایل توانبخشی بین جامعه هدف توزیع شد .