طی سه ماهه نخست سال جاری هفت هزار و هفتصد نوزاد در سطح استان کرمان از طریق شرکت در طرح غربالگری شنوایی غربال شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی با بیان مطلب فوق گفت:
پس از اجرای غربالگری شنوایی این تعداد نوزاد ، 16 نوزاد دارای افت شنوایی تشخیص داده شده اند که جهت طی مراحل بعدی توانبخشی و درمانی ارجاع شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود : درحال حاضر طرح غربالگری شنوایی نوزادان با استفاده از توان 17 پایگاه شنوایی سنجی ثابت در حال انجام است و در مکانهای فاقد پایگاه ثابت ، غربالگری شنوایی با استفاده از تیم سیار غربالگر صورت می گیرد.

دکتر عباسی در ادامه به برنامه بهزیستی جهت کمک به کاشت حلزون کودکان ناشنوا اشاره کرد و افزود : در سال 91 و نیمه نخست سال 92 تعداد 31 کودک ناشنوا با حمایت و کمک بهزیستی کرمان عمل جراحی کاشت حلزون را انجام        داده اند.
مدیرکل بهزیستی در ادامه تعداد ناشنوایان تحت حمایت بهزیستی را 4527 نفر اعلام کرد و افزود: 62 نفر از این تعداد دانشجویان ناشنوا هستند که علی رغم محدودیتهای فراوان با حمایت بهزیستی و تشکلهای صنفی مرتبط در حال علم آموزی هستند.
دکتر عباسی ، تعداد مراکز آموزشی و توانبخشی ویژه ناشنوایان را 4 مرکز در سطح استان عنوان کرد و خاطر نشان کرد : تمامی خدمات توانبخشی و آموزشی لازم به این گروه از معلولین دراین 4 مرکز انجام می شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در خاتمه شایع ترین عمل ناشتوایی را ، کم شنوایی مادر زادی با شیوع 3 مورد در هر هزار تولد . بد شکلی های جمجمه ای ، عفونتهای مادر زادی مانند سیتومگالوو یروس ، سرخجه  ، عفونت های نوزادی پس از تولد مانند مننژیت اختلالات پیش رونده  عصبی و در نهایت ازدواج های فامیلی عنوان کرد.