690 معلول تحت حمایت بهزیستی استان کرمان طی 8 ماه گذشته از سال 92 با حمایت های ویژه بهزیستی زمینه اشتغال ایشان فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، فریبا لشکری معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت ، فرصت های ایجاد شده خارج از سیستم استخدامی دولتی و تماماً در بخشهای خصوصی بوده است .
فریبا لشکری افزود : از این تعداد 200 نفر از معلولین با معرفی به بانکهای عامل و دریافت تسهیلات فضای کسب و کار متناسب با شرایط جسمی خود را فراهم کرده اند.

وی خاطر نشان کرد ، 50 نفر دیگر از معلولین نیز با دریافت سرمایه کار بصورت بلاعوض صاحب شغل شده اند.
معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ، مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی کرمان گفت : 236 معلول دارای شرایط جسمی کار و فعالیت در واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی نیز با پرداخت بیمه خویش فرمایی ، پرداخت بیمه کارفرمایی و پرداخت جبران کارایی معلولین از سوی بهزیستی به واحدهای یاد شده ، مشغول بکار شده اند.
لشکری خاطر نشان کرد تعداد یکصد و چهار نفر نیز با دریافت کمک هزینه اشتغال در سایر بخشها مانند مشاغل خانگی فعال  شده اند.
معاون اداره کل بهزیستی استان کرمان افزود: نظارت های مداوم کارشناسان حوزه اشتغال بهزیستی و انجام بازدیدهای مستمر و غیر مستمر از محل کسب و کار و فعالیت ایشان و برقراری ارتباط و گزارش گیری از کار فرمایان این افراد ، برای اطمینان از پایدار بودن شغل ایجاد شده و جلوگیر ی از رها نمودن فضا ی کسب و کار ادامه خواهد داشت و در طی مسیر فعالیت ، این افراد از مشاوره ها و خدمات مددکاری کارشناسان بهزیستی بهره مند می شوند.