مدیرکل بهزیستی استان کرمان که برای بررسی روند خدمات رسانی بهزیستی و افتتاح ساختمان جدید اداره بهزیستی قلعه گنج و شرکت در مراسم افتتاح پروژه 150 واحدی مسکن مددجویان بهزیستی در منوجان به جنوب استان سفر کرده بود با انجام دو برنامه ملاقات حضوری به درخواستهای 80 نفر از مددجویان بهزیستی در شهرهای قلعه گنج و منوجان رسیدگی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درجریان این دو برنامه ملاقات عمومی جمعاً تعداد 80 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی در شهرهای قلعه گنج و منوجان بطور جداگانه با دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان دیدار و به طرح و بیان مشکلات و درخواستهای خود پرداختند. برپایه این خبر ، مدیرکل بهزیستی کرمان ضمن گفتگو با این افراد در هر مورد دستور لازم را جهت رسیدگی فوری به مشکلات طرح شده و کمک به رفع موانع در چهار چوب قوانین صادر کرد.