در نیمه اول فروردین امسال 80 تماس با اورژانس اجتماعی مرکز استان برقرار شده است .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : با توجه به اهمیت راه اندازی اورژانس اجتماعی در سطح استانها ،خط123 اورژانس اجتماعی که به منظور ارایه خدمات تخصصی مشاوره ای ، جلوگیری از تشدید بحرانها و آسیبهای اجتماعی،کاهش صدمات بر افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و … تشکیل شده است توانسته تاکنون خدمات ارزنده ای را در سطح جامعه ارایه نماید . وی با بیان اینکه شهرستانهای کرمان ،جیرفت ،سیرجان ، زرند و بم  اورژانس اجتماعی دارند ،افزود : تعداد تماسهای برقرار شده در 15 روز اول سال جدید نمایانگر تلاشها و خدماتی است که در این مجموعه به  جامعه ارایه می شود که خوشبختانه با توجه به مرتبط بودن 77 مورد از این تماسها می توان نتیجه گرفت که اورژانس اجتماعی در سطح جامعه بدرستی معرفی شده است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت : همسر آزاری ،کودک آزاری ،خشونت های خانوادگی ،فرار از منزل ،اختلافات خانوادگی و … از جمله مواردی است که از سوی تماس گیرندگان مطرح شده و راهماییهای لازم از سوی مشاورین و مددکاران اورژانس ارایه و در صورت لزوم مداخلات لازم انجام شده است.