8440کبلوگرم گوشت قربانی در روز عید سعید قربان ، توسط پایگاههای ثابت و سیار ، مراکز و مجتمع ها و ادارات بهزیستی سراسر استان جمع آوری شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، فریبا لشکری معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : به روال همه ساله از چند روز قبل از فرارسیدن عید قربان اطلاع رسانی گسترده به عموم مردم استان مبنی بر آمادگی بهزیستی جهت دریافت گوشت قربانی و توزیع به مددجویان و معلولان نیازمند صورت گرفت و برنامه ریزی لازم  جهت فعال شدن پایگاههای ثابت و سیار بهزیستی درمحل مراکز و مجتمع ها و ادارات شهرستانها و سطح شهرها صورت گرفته که براین اساس تا پایان روز عید قربان قریب 8500 کیلوگرم گوشت قربانی از سوی مومنین کرمانی تحویل پایگاههای بهزیستی استان شد. معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی گفت : براساس کارشناسی انجام شده ، ارزش ریالی این مقدار گوشت بالغ بر 000/000/688/1 ریال برآورد شده است .
لشکری افزود : بلافاصله پس از اتمام کار دریافت و جمع آوری گوشت قربانی ، مددکاران دفتر ارتباطات مردمی و میز خدمت بهزیستی ستاد مرکز استان و شهرستانها با همکاری پرسنل اداره خدمات بهزیستی گوشتهای دریافتی را بین معلولین و مددجویان نیازمند توزیع نموده اند.
وی یاد آور شد ، آن مقدار گوشت تحویلی به مراکز و مجتمع های نگهداری معلولین و کودکان بی سرپرست نیز در همان محل و برای مصارف جامعه هدف مقیم این مراکز مصرف خواهد شد ، و درصورت مازاد مصرف ، به دیگر مراکز مشابه تحویل خواهد شد.