همزمان با یوم الله نهم دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت مردم شهید پرور و همیشه در صحنه استان کرمان در راهپیمایی حماسه 9 دی برگ زرینی دیگر به افتخارات خود افزودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان امروز صبح 97/10/9کارکنان بهزیستی استان و شهرستان کرمان با حضور در راهپیمایی حماسه 9 دی با آرمان های امام راحل و شهداء تجدید میثاق نمودند .