دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان در پایان برنامه ملاقات عمومی خود که در محل مرکز معلولین ذهنی پویا برگزار شد با اهداء لوح سپاس از مددکاران حاضر در برنامه ملاقات عمومی با مددجویان طی سال 91 تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین برنامه مدیرکل بهزیستی استان حضور در برنامه ملاقات عمومی با مددجویان را از بهترین لحظات کاری خود طی سه سال گذشته در بهزیستی دانست و گفت : ارزش لبخند رضایتی که به واسطه کار همه ما بعنوان مددکاران اجتماعی بر لب مراجعه کنندگان دردمند می نشیند با هیچ چیز دیگر قابل سنجش و  مقایسه نیست ، چرا که رضایتمندی خلق الله رضایتمندی خداوند را در پی خواهد داشت و این ارزشمند است.

دکتر عباسی افزود : همه ما بنا به موقعیت و جایگاهی  که به واسطه نعمت جمهوری اسلامی ووجود ولی نعمتان انقلاب بدست آورده ایم ، شرعاً و قانوناً موظف به ارائه خدمت با کیفیت به جامعه هدفمان هستیم آن هم بدون در نظر گرفتن زمان و مکان .
وی گفت : از این که شما مددکاران طی سال 91 با حضور موثر خود در کنار اینجانب در ملاقات های عمومی با مددجویان حاضر بوده اید و کمک کرده اید تا مراجعین در کوتاهترین زمان ممکن به پاسخ نهایی برسند از شما متشکر هستم و برایتان بهترینها  را آرزو می کنم .
برپایه این خبر در ادامه این مراسم دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی با اهداء لوح سپاس از حضور مستمر خانمها فاطمه خان محمدی ، زهرا قراچه داغی ، فاطمه صمدی راوری ،رفعت صفوی،فاطمه جهانشاهی ، الهام السادات سعید و آقای آصف خاکی زاده  و مددکاران برنامه ملاقات عمومی سال 91 بهزیستی تقدیر کرد.