اولین جلسه شورای اداری اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور مدیرکل ،اعضا شورای اداری ،معاونین و روسای ادارات بهزیستی شهرستانها در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این جلسه دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان با توجه به مطالب مطرح شده در سمینارهای شیراز و تهران که با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور ،مدیران کشوری و مدیران کل بهزیستی استانها ،به تشریح نکات مدیریتی پرداخت و با تأکید بر روشهای نوین مدیریتی در بهزیستی گفت : باید خدمات بهزیستی و اهداف تعیین شده در سازمان بهزیستی را با رویکرد جدید و روشهای مدیریتی نو پیش برد.

وی با اشاره به اینکه سال جدید تحت عنوان سال پیشگیری در بهزیستی نامگذاری شده است، اظهار داشت : سال جدید از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان حمایت از تولید ، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است که می طلبد در این سال به بحث توانمندسازی مددجویان و پیشگیری در مسائل توانبخشی و امور اجتماعی بیش از سالهای گذشته توجه کرد و راهکارهای عملیاتی فرمایشات معظم له را در سازمان بهزیستی اجرا نمود.
دکتر عباسی نگاه تحول گرا به بهزیستی را از مقوله های مهم مدیریتی بر شمرد و افزود: بالا بردن ظرفیت های علمی و دانش پرسنل بهزیستی ، پرهیز از نخوت فردی در سازمان و توجه به تعاملات درون سازمانی ، ما را کمک خواهد کرد تا در نهاد بهزیستی تحول ایجاد کنیم.
باید آفت ها و سموم سازمان را شناخت
دکتر عباسی با تکیه بر مباحث مختلف مدیریتی در جلسه شورای اداری بهزیستی استان کرمان شناسایی و رفع آفت ها و سموم سازمانی را روشی برای پیش برد اهداف سازمان دانست و یاد آور شد ، برعهده بهزیستی 148 فعالیت و ریز فعالیت با موضوعات مختلف نهاده شده است که باید با اشراف کافی بر ماموریت های سازمان، نیازها ، اهداف و موانع را شناخت تا با  برنامه ریزی صحیح به جامعه هدف خود بیشترین و بهترین خدمات تخصصی را ارایه کنیم .
وی با تاکید بر پیگیری مدیران جهت استفاده از منابع و منافع سازمان افزود: یک مدیر دلسوز برای یک سازمان همواره با تعامل با مدیران برون سازمانی و خیرین در راستای جذب منابع تلاش می کند و دراین مسیر با برقراری ارتباطی تنگاتنگ برای نهاد خود سود آور می باشد.
دکتر عباسی افزود: در صورت جذب  امکانات لازم و کافی از سوی یک مدیر بهزیستی  ، مطمئناً برای توانمند سازی مادی و معنوی ،حل مشکل اشتغال ، تهیه مسکن و حمایت های تخصصی افراد تحت حمایت بیشتر می توان کارکرد که این خود باعث رضایتمندی عموم و رفع محرومیت درجامعه خواهد شد.
باید نقد سازنده را جایگزین تخریب  کرد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان از بین بردن فضای تخریب و جایگزین کردن نقد سازنده را در موفقیت سازمان بسیار موثر دانست و گفت : نقدهای سازنده کمک خواهد کرد تا فکر نو و جدید ایجاد شود .
مدیرکل بهزیستی توجه به اهمیت آینده شناسی و آینده پژوهشی در سازمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سال 1391 باید با تکیه بر مباحث علمی ، اولویت های پژوهشی فعالیتهای سازمان را به سرانجام رساند .
باید از مدیریت هزینه ای به مدیریت درآمدی هزینه ای تبدیل شد
دکتر عباسی در ادامه این جلسه در توصیه به مدیران بهزیستی شهرستانها گفت : مدیر یک دستگاه نباید صرفاً اسباب خرج و هزینه باشد بلکه باید به عنوان مدیری که درآمد زایی ایجاد می کند ، به مدیری در آمدی  هزینه ای تبدیل شد.
وی جذب خیرین و مشارکت های مردمی را از وظایف اصلی روسای شهرستانها دانست و یاد آور شد : جذب افراد نیکوکار و افراد دارای تمکن مالی که می توانند به افراد بی بضاعت و کم درآمد کمک کنند می تواند به عنوان یک مبنای درآمدی بسیار قوی در سازمان محسوب شود.
بهزیستی باید در کنار پاسخگویی، نهادی پرسشگر نیز باشد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تاکید بر اینکه در جلوگیری از بروز معلولیت ها بسیاری از دستگاههای دیگر نیز مرتبط می باشند،  افزود : بروز تصادفات ، مشکلات جاده ای و فراهم آوردن شرایط انجام آزمایشات ژنتیک که هزینه های فراوانی را در برمی گردد و مناسب سازی اماکن عمومی و … که در بروز و شیوع معلولیت موثر می باشند، به دستگاههایی چون ، راهنمایی رانندگی ، راه و ترابری دانشگاه علوم پزشکی ، شهرداری و بیمه ها نیز مرتبط است که متاسفانه پس از بروز هرگونه معلولیت تنها نهادی که از نظر جامعه پاسخگو می باشد بهزیستی است که باید این نگاه را در جامعه تغییر داد .
دکتر عباسی خاطر نشان کرد : بهزیستی می تواند به عنوان نهادی پرسشگر از دستگاهها و نهادهای دیگر بخواهد تا زمینه بروز معلولیت را رفع نمایند و یا حداقل در هزینه های بعدی بایستی سهم خود را بپذیرد.
وی توجه به توانمند سازی مددجویان، اشتغال ، مسکن ، واگذاری صد درصد مجتمع های خدمات روستایی بهزیستی به بخش غیر دولتی ، جذب خیرین ، پیگیری اموری که بعضاً به دلایلی به سرانجام نرسیده اند ، پیگیری تامین بیمه مددجویان و پایش پرونده های مددجویان را از جمله مواردی برشمرد که باید از سوی اعضاء شورای اداری مورد پیگیری قرار گیرد.
پرسنل بهزیستی معتقدانه  و مخلصانه به مددجویان خدمت می کنند
در ادامه این نشست دکتر ابراهیم نژاد مدیرکل فنی حرفه ای نیز  به منظور پیگیری همکاریها و تعاملات بهزیستی با فنی و حرفه ای در راستای توانمند سازی مددجویان به عنوان میهمان نشست شورای اداری بهزیستی از اقدامات و فعالیت های بهزیستی تقدیر کرد و گفت : پرسنل بهزیستی معتقدانه و مخلصانه زمینه رشد بهزیستی را فراهم آورده اند و به مددجویان خدمت می کنند.
وی گفت : خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی نوعی عبادت محسوب می شود اما خدمت در بهزیستی با ارزش ترین نوع فعالیت در ایران اسلامی میباشد.
دکتر ابراهیم نژاد اقدامات فنی و حرفه ای را در راستای ایجاد اشتغال بسیار موثر دانست و گفت :در تحقیقات انجام شده مشخص شده کسانی که در مراکز فنی و حرفه ای آموزش دیده اند توانمند تر و متخصص تر از افرادی هستند که در دانشگاهها به عنوان کارشناس فنی، فارغ التحصیل می شوند.
وی اعلام آمادگی نمود تا با ایجاد تفاهم نامه و تعاملات جدید با بهزیستی در راستای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای ، توانمند سازی و اشتغال مددجویان در سرتاسر استان و محرومترین نقاط امکانات لازم را فراهم نماید تا مددجویان بهزیستی بتوانند آموزشهای لازم را فراگیرند.
در پایان اعضاء شورای اداری از مراکز فنی و حرفه ای شهر کرمان بازدید نمودند و سپس در جمع بندی نهایی دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان توصیه ها و برنامه های لازم سال 91 را یادآوری نمود که معاونین و روسای شهرستانی بر اساس شاخص هایی که وجود دارد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است پس از نشست  شورای اداری اعضاء شورای اداری  از مراکز شیرخوارگاه مادر ، گلستان سلامت و مرکز بازپروری TC بازدید نمودند.