آخرین نشست شورای اداری اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور مدیرکل بهزیستی ، معاونین ، روسای ستادی و شهرستانی و دیگر اعضاء برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین نشست مدیرکل بهزیستی با اشاره به فعالیتها و اقدامات انجام شده در سال 92 گفت : بهزیستی در سال 92 سعی نمود تا با توجه به امکانات و اعتبارات موجود خود برای جامعه هدف ،اقدامات ،طرحها و برنامه های مختلفی را اجرا کند.
دکتر عباسی تامین مسکن و توانمند سازی مددجویان را از مهمترین برنامه های بهزیستی برشمرد و گفت : امسال با اجرای طرحها و برنامه های مختلف سعی شد تا درراستای توانمند سازی مددجویان اقدامات قابل توجهی انجام شود.

وی ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف را از فعالیتهای دیگر بهزیستی عنوان کرد و اظهار داشت : بهزیستی بعنوان یک نهاد حمایتی و تخصصی برای خدمت رسانی به جامعه هدف خدمات تخصصی در مباحثی چون توانبخشی ، توانپزشکی ، مشاوره و… ارائه می نماید،که خوشبختانه امسال نیز روند رو به رشدی در عملکرد داشته ایم .
دکتر عباسی درادامه به بیان چشم انداز برنامه های بهزیستی در سال 93 پرداخت و اظهار داشت : از آنجا که مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور دارند و رئیس جمهور نیز پیگیر این بحث در کشور می باشد، بهزیستی باید با همفکری روسا ، معاونین و کارشناسان درخصوص چگونگی پیاده سازی طرح اقتصاد مقاومتی و بومی سازی آن در بهزیستی برنامه ریزی نماید.
وی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در بهزیستی را بعنوان یک وظیفه شرعی و قانونی دانست و خاطر نشان کرد : باید با برگزاری دوره های آموزشی مختلف و استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسان، بهزیستی را به سمتی پیش برد که با ارائه طرحهای توانمند سازی و توسعه اقتصادی چه در بحث هزینه کرد اعتبارات وچه درخصوص توانمند سازی مددجویان و خروج آنان از چرخه حمایتی دولت ،سهمی در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی کشور داشته باشیم .
مدیرکل بهزیستی با تاکید بر اجرای طرحهای جدید ، استفاده از تسهیلات و جذب خیرین جهت اشتغال مددجویان گفت : درسال 93 باید همگام با سیاست های دولت و مسئولین استانی برای ایجاد اشتغال از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود دولتی و غیر دولتی برای افزایش اشتغالزایی مددجویان برنامه ریزی شود.
وی خبر از تشکیل اتاق فکر در ستاد مرکزی بهزیستی برای ایجاد طرحهای اقتصادی و اشتغال مددجویان در سال 93 داد و افزود: باید با کمک مشارکتهای مردمی ، استفاده از صاحبان صنایع و معادن موجود  دراستان ، آموزش صنایع دستی به مددجویان ، ارائه تسهیلات خود اشتغالی و طرحهای دیگر با تمام توان مددجویان را به سمت توانمند سازی هدایت نمود.
دکتر عباسی توجه به بحث بیمه های درمانی نظارت بر توزیع غذای گرم مهدهای کودک مناطق محروم و نظارت بر مناسب سازی ساخت و سازهای جدید و دقت در چگونگی هزینه کرد اعتبارات با نگاه بهره مندی درست و صحیح از امکانات ، نظارت بر مهدهای کودک و ارزیابی آنها ، توجه به توزیع اعتبارات اختصاص یافته به طرحهای مختلف و اجرای طرحهای جدید در بهزیستی برای جلب مشارکتهای مردمی  را  از جمله مباحثی دانست که باید در سال جدید بشدت مورد پیگیری مسئولین ستاد و روسای شهرستانها قرار گیرد.
وی در ادامه به اجرای طرحهای جدید سال 92 اشاره کرد و گفت : در سال 92 ، طرح توزیع شیر رایگان بین سالمندان مراکز و با اختصاص اعتباری جداگانه به دفتر زنان و خانواده طرح تامین مسکن و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برای اولین بار در استان اجرا شد .
وی توزیع سبد غذایی بین معتادان بهبود یافته و توزیع کارت الکترونیکی خرید برای کمک به تغذیه زنان سرپرست خانوار را از طرحهای دیگری که برای اولین بار در سال 92 اجرا شده است ،عنوان کرد.
گفتنی است درادامه این نشست مدیرکل بهزیستی درخصوص اجرای مدیریت سبز در بهزیستی توضیحات لازم را ارایه نمود و تمامی معاونین و روسای شهرستانی نیز درخصوص اقدامات و درخواستهای خود توضیحات لازم را ارائه نمودند.
شایان ذکراست درپایان جلسه  دکتر عباسی با اهداء لوح سپاس از تمامی تلاشهای روسای ادارات بهزیستی در شهرستانها و معاونین  تقدیر نمود.