دوره آموزشی توابخشی مبتنی بر جامعه ( ( C.B.R با حضور معاون و کارشناسان حوزه توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، روسا و کارشناسان در سالن ارشاد  بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا اسدی معاون توانبخشی با اشاره به تاریخچه توانبخشی مبتنی بر جامعه ( C.B.R ) گفت : طرح C.B.R توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال 1370 در سازمان بهزیستی شروع شد چراکه توانبخشی مبتنی بر موسسات و فراموسسه ای  هزینه های بسیار بالایی در بر داشت .

وی  با تشریح خدمات C.B.R   به عنوان نوعی از خدمات جامعه محور اظهار داشت : به منظور کاهش هزینه  ها و خدمت رسانی به مددجویان و معلولین تحت حمایت بهزیستی در نزدیک ترین محل سکونت آنان از طرف جامعه و خانواده  ،تفکر CBR اجتماع محور بوجود آمد .

اسدی با تشریح خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه ، افزود : این طرح بر مبنای منابع علمی طراحی شده است و ارتقاء خدمات توانبخشی و استفاده از ظرفیت سازمان ها و خانواده ها از مهمترین اهداف این طرح می باشد .

معاون توانبخشی با اشاره به راه اندازی  10 مجتمع خدمات جامع بهزیستی در مناطق کمتر برخوردار در استان کرمان گفت : از این مراکز نیز می تواند برای توسعه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه استفاده کرد .