کار در بهزیستی جزو عبادات انسان محسوب میشود

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  رضا شجاع حیدری رییس حراست بهزیستی استان کرمان با حضور در دفتر معاونت  امورتوانبخشی روز جهانی معلولان را به معاون وکارشناسان این معاونت تبریک گُفت. دراین دیدارکه  مسئولین و کارشناسان حراست ، روابط عمومی و واحد فرهنگی بهزیستی استان کرمان نیز حضوز داشتند مسئول حراّست بهزیستی استان کرمان […]

بازدید رییس حراست بهزیستی استان کرمان از مجموعه مرکز جامع توانبخشی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان رییس حراست بهزیستی استان کرمان و هیات همراه از از مجموعه مرکز جامع توانبخشی استان بازدید به عمل آوردند در این بازدید رضا شجاع حیدری رییس حراست بهزیستی استان ضمن حضور در بخشهای مختلف کلینیک شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،مرکز طلاق و… با کارشناسان […]