کارکنان اورژانس اجتماعی سربازان خط مقدم کنترل آسیبهای اجتماعی هستند

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دکتر عباس صادق زاده  مدیر کل بهزیستی استان با حضور در مرکز اورژانس اجتماعی کرمان ضمن بازدید از روند ارائه خدمت در این مجموعه با پرسنل این مرکز نیز دیدار و گفتگو کرد عباس صادق زاده طی این بازدید  که با حضور علی اکبر مختاری رییس بهزیستی شهرستان […]