توانمند سازی وایجاد استقلال پایدار برای افراد دارای معلولیت ارزشمندترین خدمت به آنان است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان سالن ورزشی  باغچمک شهرستان بم میزبا ن توانخواهان ومسئولین در مراسم گرامی داشت روز جهانی معلولین بود علیر ضا اشرف زاده رییس بهزیستی بم در این مراسم که با حضور حمید طبسی نژاد بخشدار مرکزی بم، کارشناسان تخصصی اداره بهزیستی و جمعی از معلولین، ورزشکاران و مردم روستای […]

پیام رییس اداره بهزیستی شهرستان بم به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان علیرضا اشرف زاده رییس اداره بهزیستی شهرستان بم به مناسبت روز جهانی بزرگداشت معلولین پیامی را به شرح ذیل صادر کرد : معلولیت باوجود ایجاد محدویت های خود در افراد ، هرگز نتوانست مانع بروز توانمندی ، خلاقیت ، ایستادگی ، شور و شعور و شیدایی ، همت […]

اجرای طرحهای غربالگری بینایی و شنوایی در پیشگیری از معلولیتها موثر بوده است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان علیرضا اشرف زاده رییس بهزیستی بم گفت : طی اجرای طرح های پیشگیرانه شامل غربالگری بینایی و شنوایی در مجموع تعداد 4200    کودک مورد معاینه قرار گرفتند که از این تعداد 230  کودک به دلیل مشکلات بینایی وتعداد 300 کودک   به دلیل مشکلات شنوایی  در مراحل مختلف به […]