رفع موانع ارتقا سلامت و رفاه اجتماعی ؛ در سایه توانمند سازی اقشار مختلف به ویژه افراد دارای محدودیت ومعلولیت میسر می باشد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به مناسبت گرامی داشت روز جهانی افراد دارای معلولیت فرماندار وجمعی از اعضا شورای اداری شهرستان رودبار جنوب با رییس وکارکنان بهزیستی دیدار کردند در ابتدای این دیدار منصور اشوری زاده رییس بهزیستی رودبار جنوب با تقدیر از حضور فرماندار ومسئولین محلی در جمع کارکنان وجامعه هدف بهزیستی  […]