مشارکت ارزشمند مجتمع مس شهربابک در تامین بخشی از نیاز جامعه هدف بهزیستی شهربابک به وسایل کمک توانبخشی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عمل به بخشی از مسئولیت اجتماعی ومشارکت ارزشمند مجتمع مس شهربابک در شهرستان شهر بابک منجر به رفع مشکل جمعی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی این شهرستان گردید یاسر حاجی زاده رییس بهزیستی شهر بابک با اعلام این خبر گفت :  مجموعه مدیریت ومعاونین مجتمع مس شهربابک با […]

اولین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان شهربابک در سال جاری با حضور اعضا برگزار گردید و شهربابک پایلوت اجرای سند جامع سالمندی کشور

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ؛  بهزیستی شهرستان شهر بابک میزبان اولین جلسه شورای ساماندهی  امور سالمندان در این شهرستان بود یاسر حاجی زاده رییس بهزیستی شهربابک در ابتدای این جلسه که با حضور روسای دستگاههای اجرایی عضو این شورا برگزار گردید با اشاره به سیاستهای توانمند سازی بهزیستی کشور اظهار داشت :  […]