مبلغ مستمری خردادماه مددجویان تفاوتی با ماه گذشته ندارد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی به شایعه واریز ناقص مبلغ مستمری مددجویان بدلیل عدم تخصیص کامل بودجه پاسخ داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، با عنایت به پخش خبری نادرست در فضای مجازی مبنی بر اینکه مستمری مددجویان بهزیستی به صورت ناقص و ۵۰ درصد به دلیل عدم […]