مراسم اختتامیه طرح CBR(توانبخشی مبتنی برجامعه ) سال 2013 در بهزیستی کرمان با حضور دکتر الله وردی  معاون دفتر توانمندسازی معلولین بهزیستی کشور ،نماینده دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،مدیر کل بهزیستی،جانشین اداره کل اتباع و امور مهاجرین استان ،معاون توانبخشی بهزیستی  ،جمعی از پزشکان ،کارشناسان و تسهیلگران مرتبط با اجرای طرح در بهزیستی کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین مراسم نماینده دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دراستان کرمان ،با اشاره به اقدام ارزشمند و قابل ستایش ایران در پذیرش مهاجرین افغان  گفت : کشور ایران درهای خود را به روی پناهندگان افغانی در حالی باز کرد که این افراد در شرایط سخت زندگی بسر می بردند و در حال حاضر هم با گذشت قریب سه دهه همچنان در حال ارایه خدمات به این افراد می باشد.

جوزپه دی  کارو افزود : در مقایسه با خدماتی که در ایران نسبت به پناهندگان صورت می گیرد، باید اعلام نمایم که در هیچ کشوری ارایه خدمات به این اندازه عظیم نبوده است .
وی با بی نظیرخواندن عملیات کمک به هم نوعان افغان در ایران گفت : بیشتر دوران خدمت من در شرایط اورژانسی و سخت بحرانها بوده و با توجه به اینکه عملیات کمک به اینگونه افراد در کشورهای دیگر زمانی به پایان می رسد ، در کشور ایران بعد از سی سال همچنان کمک رسانی به افاغنه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در سازمان ملل هیچ عملیاتی مشابه عملیات پناهندگی و ارایه خدمات به افراد پناهنده به اندازه ایران وجود نداشته است، اظهار داشت “: ما  در سازمان ملل قدردان زحمات دولت جمهوری اسلامی و تمامی مردان و زنان ایران نسبت به افاغنه ساکن در ایران هستیم .
نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در استان کرمان روند اجرای طرح  CBR در استان کرمان ،از آغاز تا کنون را خوب ارزیابی کرد و گفت : بهزیستی با اجرای این طرح و توانمندسازی، زندگی  افراد اقشار آسیب پذیر را تغییر داده و این تغییر بدون عملکرد قوی شما (افراد موثر دراجرای طرح ) امکان پذیر نبود.
وی هدف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را جذب اعتبار بیشتر برای تحت پوشش قرار دادن تمامی افراد نیازمند در طرح CBR دانست و اظهار داشت : تلاش روزانه ما برای جذب بودجه بیشتر برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است که امیدواریم با کمک کشورهای عضو بتوانیم در طرح سال آینده معلولین بیشتری را شناسایی و توانمند نماییم .
جوزپه دی کارو با تقدیر از تمامی تلاشهای بهزیستی کرمان در روند اجرای طرح CBR سال  2013 گفت : پروژه امسال می بایست برای تحت حمایت قرار دادن 100 نفر اجرا شود ،که  گذشتن از مرز 250 نفر و حمایت از این افراد موجب شد تا قدردان تلاشهای تمامی مسئولین ، دست اندرکاران و مدیریت عالی بهزیستی کرمان در این پروژه  باشیم .
در ادامه این مراسم دکتر الله وردی معاون دفتر توانمند سازی معلولین بهزیستی کشور نیز با تقدیر از تمامی تلاشهای صورت گرفته در این پروژه گفت : تلاش ما در بهزیستی کشور فراهم نمودن شرایط برای اجرای پروژه و حمایت از افراد نیازمند است و امیدوارم بتوانیم در سالهای آتی نیز در اجرای این پروژه موفق باشیم .
دکتر الله وردی اجرای پروژه  CBR را فرصتی برای بیان پیام صلح و دوستی دانست و افزود : حمایت از افرادی که به کشور ما پناه آورده اند، فرصتی است برای بیان پیام نوع دوستی و صلح .
وی اقدامات موثر بهزیستی کرمان را در دستیابی به این هدف بسیار موثر دانست.
دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی  استان کرمان در ادامه  این مراسم گزارشی از روند اجرای پروژه از سال 2008 تاکنون ارایه نمود و گفت : طی پنج دوره برگزاری این پروژه تلاش  شده است تا با ارایه آموزشهای لازم ، تسهیلگران را برای شناسایی معلولین و ارایه این آموزشها به  به خانواده های اقشار آسیب پذیر آماده نماییم .
وی افزود : در پنجمین دوره اجرا ی این پروژه (سال 2013) منطقه یک شهر کرمان برای شناسایی افراد معلول در خانواده های افاغنه برنامه ریزی های لازم صورت گرفت و در نهایت به 636 نفر آموزش در خانواده ،598 نفر خدمات پزشکی ،107 نفر وسایل کمک توانبخشی و 110ساعت آموزش توانیاران افغان ارایه شد.
وی از نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواست تا با در اختیار قرار دادن اعتبار بیشتر برای این پروژه، بهزیستی و دیگر دستگاههای مرتبط را برای خدمت رسانی و ارایه خدمات توانبخشی به معلولین یاری نماید.
گفتنی است در پایان این مراسم از تمامی افراد دخیل در اجرای پروژه CBRسال 2013 با اهدا لوح سپاس تقدیر شد و لوح سپاس سازمان بهزیستی کشور از سوی دکتر سخنگویی معاون توانبخشی بهزیستی کشور به پاس فعالیتهای موثر در به پایان رساندن این پروژه به دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان و جوزپه دی  کارو نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کرمان اهدا شد.