طی مراسمی که با حضور نماینده دفتر کمیساریای عالیپناهندگان سازمان ملل  ،مدیران  کل بهزیستی و اتباع و مهاجرین ،کارشناسان و تسهیلگران طرح CBR( توانمند سازی مبتنی بر جامعه ) برگزار شد، از تمامی عوامل اجرایی این طرح تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دراین مراسم دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان به تشریح روند اجرای این طرح در استان کرمان پرداخت و گفت : اجرای طرح CBR  طی 4 دوره برگزای خود نشان داد که می توان با همکاری و همدلی برای  شناسایی معلولین و فراهم آوردن شرایط یکسان حضور آنها در اجتماع قدمهای مهمی برداشت .

وی با بیان اینکه در اجرای طرح CBR امسال با هدف شناسایی معلولین افاغنه ساکن در مناطق شرف آباد ،سیم خار دار و ریگ جوپار انجام  شد  نتایج ارزنده ای بدست آمده است افزود : در این  طرح 472  معلول افغانی در گروههای  مختلف معلولیت شناسایی شدند .
دکتر عباسی اظهار داشت : پس از شناسایی افراد معلول در این نقاط خدماتی از سوی بهزیستی و با همکاری کمیساریای عالی امور پناهندگان  چون آموزش درخانواده ،آموزش خارج از خانواده ،توزیع وسایل کمک توانبخشی و اقداماتی برای اشتغال و کارآفرینی آنها صورت گرفت .
وی اجرای 6 ماهه طرح CBR  امسال را تجربه ای نو دانست که باید با همکاری و همراهی دیگر نهادها بسط و گسترش یابد.
در ادامه این مراسم عبدالهی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل نیز با تقدیر از تلاشهای بهزیستی در طی 4 سال اجرای طرحCBR ویژه افاغنه گفت : فعالیتهای خوب مدیران و کارشناسان بهزیستی در طول 4 سال اجرای این طرح موجب شد که استان کرمان بتوانند در دو دوره مقام اول را در کشور کسب نماید.
وی با اشاره به اینکه نتایج اجرای طرح و اقدامات بهزیستی کرمان برای معلولین افغان  و توانمند سازی آنها در سطح دنیا قابل توجه می باشد اظهار داشت : اگرچه اجرای این طرح، امسال به پایان رسید؛ اما دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درحال برنامه ریزی و ارایه طرحهای جدید و راهکارهای نو برای سال آینده می باشد.
هاشمی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین استانداری کرمان نیز با ازرشمند خواندن فعالیتهای بهزیستی در اجرای طرح CBR افاغنه گفت : بهزیستی کرمان همواره در اجرا ی پروژه های پیشگیری از معلولیتها و درمان افراد معلول در بین دیگر نهاد ها پیش قدم بوده و دراین راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.
گفتنی است دراین مراسم تعدادی از  پزشکان مرتبط با اجرای طرح CBR افاغنه ازجمله  ذبیحی متخصص مغز و اعصاب ،احمدی پور جراح و ارتوپد،اطمینان متخصص اعصاب و روان به نمایندگی از سوی تمامی پزشکانی که در اجرای این طرح و برای درمان افاغنه معلول تلاش کردند به ارایه گزارشی از فعالیتهای انجام شده خود پرداختند .
شایان ذکر است در پایان از تمامی مدیران ،کارشناسان پزشکان و تسهیلگران افاغنه ای که در شناسایی معلولین افغان طی 6 ماه اجرای طرح تلاش کردند با اهدا لوح سپاس مشترک از سوی اداره کل بهزیستی و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تجلیل شد .