تعداد 7پروژه ارائه خدمات توانبخشی با رویکرد CBR  همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانسی در مناطق کمتر برخوردار افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان  آیین افتتاح 7 پروژه ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر CBR با حضور مدیرکل بهزیستی استان کرمان – معاون توانبخشی و کارشناسان CBR  به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد .

پروژهای ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر CBR با هدف دسترسی آسان معلولین به خدمات توانبخشی در مناطق کمتر برخوردار و شهرستان های زیر 50 هزار نفر جمعیت  قلعه گنج -منوجان – رودبار جنوب – عنبرآباد – فاریاب – ریگان و نرماشیر  استان کرمان  افتتاح  شد .