جلسه CBR  با حضور مدیر و مشاور بهزیستی شهرستان کرمان ،بخشدار گلباف و کارشناس امور توانبخشی و    CBR بهزیستی شهرستان کرمان در محل مجتمع خدمات بهزیستی گلباف برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پورمدیر بهزیستی شهرستان کرمان طرح  cbr   را شناسایی و بهبود کیفیت زندگی افراد معلول دانست و عنوان کرد : طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی با ارائه خدمات توانبخشی و تامین وسایل مورد نیاز افراد معلول اجرا می شود .

علیرضا احمدی پور با تاکید بر برابری فرصت ها و حضور هر چه بیشتر افراد دارای معلولیت در جامعه اظهار داشت : این هدف از طریق مشارکت افراد معلول ،خانواده های آنان ،بهداشت و درمان ،خدمات اجتماعی و بهزیستی قابل اجرا می باشد .

بخشدار گلباف با اشاره به مشارکت جامعه برای خدمات رسانی به جامعه معلولین مناطق محروم عنوان کرد :
در صورت آموزش خانواده ها و مناسب سازی محیط می توان شرایط بهتری برای زندگی افراد معلول و حضور آن ها در جامعه فراهم کرد.