بهزیستی استان کرمان در اجرای طرح CBR مقام اول کشوری را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، بهزیستی استان کرمان با اجرای طرح  CBR ( توانبخشی مبتنی برجامعه ) که به منظور شناسایی و توانمند سازی معلولین انجام می شود توانست پس از ازریابی عملمرد استانها  با توجه به عملکرد خوب خود در بین استانهای دیگر کشور، مقام اول را کسب کند.
برپایه این خبر بدین منظور لوح تقدیری از سوی دکتر یحیی سخنگویی معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور به دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان اهداء شد که در بخشی از این لوح ضمن تقدیر از خدمات انجام شده در اجرای این طرح آمده است : باتوجه به ارزشیابی فعالیت های انجام شده در طرح خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه به پناهندگان افغان مقیم کشور در سال 1392 ، به استحضار می رساند آن استان مفتخر به کسب رتبه اول ارائه خدمات در طرح  مذکور گردیده است .
امید است با تدبیر و راهنمایی جنابعالی و همکاری کارشناسان توانمند آن استان و بهره مندی از ظرفیت های بالقوه جامعه محلی علی الخصوص جامعه پناهندگان افغان مقیم استان در سال آینده شاهد برپایی و ارتقاء هرچه بهتر کیفیت خدمات به معلولین عزیز باشیم .