مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تاکید بر اینکه CBRیکی از رویکردهایی است که بسیار خوب می تواند خدمتی را که منتهی به توانمندی افراد می شود را طراحی و برنامه ریزی کند گفت: باید اهتمام جدی در راستای پیاده سازی این رویکرد به صورت علمی به وسیله مسئولان و کارشناسان مرتبط انجام شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده روز چهارشنبه در نشست خدمات مالی خرد در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه CBRبا اشاره به نقش فعال دفتر توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)  افزود: امیدواریم این نشست بتواند یک روند خوب و نگرش جدیدی را ارائه کند.

وی خدمات توانبخشی را از ماموریت های اصلی سازمان بهزیستی دانست  و گفت: این مهم از ابتدا تاکنون بر عهده سازمان بهزیستی بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی طی سال های اخیر انجام گرفته اما هنوز جای خدمت و برنامه جدید در این عرصه وجود دارد بیان داشت: در طی سال های گذشته مباحث جدیدی در حوزه توانبخشی از جمله طرح CBR وطرح های توانبخشی از راه دور انجام گرفته است.

صادق زاده با بیان اینکه CBRیکی از رویکردهایی است که بسیار خوب می تواند خدمتی را که منتهی به توانمندی افراد می شود را طراحی و برنامه ریزی کند تصریح کرد: باید اهتمام جدی در راستای پیاده سازی این رویکرد به صورت علمی به وسیله مسئولان و کارشناسان مرتبط انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه بر استفاده  از رویکرد CBR برای توانمند سازی افراد  گفت: همه روسا، کارشناسان، خیریه ها، موسسات و غیره که در این زمینه نقش دارند  باید به این موضوع به شکل تخصصی پرداخته و  دانش لازم را در این راستا کسب کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان یادآورشد: ظرفیت بسیار خوبی در کشور و استان برای اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه وجود دارد که انتظار می رود  به موضوع CBR به شکل علمی نگاه شود و با توسعه آموزش های لازم دانش کارشناسان در این زمینه ارتقاء داده شود.

صادق زاده با بیان اینکه باید تلاش شود خلاها در این زمینه برطرف شود تصریح کرد: باید در همه زمینه ها برنامه ریزی داشته باشیم اگر در حوزه توانبخشی برنامه های منسجمی داشته باشیم عملکرد موفقی در جامعه خواهیم داشت.

فرانک تفرشی کارشناس  مسئول دفتر CBR بهزیستی کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه CBR بهزیستی استان کرمان مدیریت خوبی در بودجه و نظارت دارد افزود: شوراهای توانبخشی باید در استان و شهرستان ها در این حوزه فعال شوند.

 نشست خدمات مالی خرد در برنامه توانبخشی با حضور کارشناس دفتر CBR بهزیستی کشور و جمعی از کارشناسان بهزیستی استان کرمان برگزار شد که در این نشست در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی ، اجرا کردن هر جه موثرتر برنامه ها و طرح های توانبخشی به ویژه CBR  بحث و تبادل نظر شد.

 انتهای پیام/