دوره آموزشی (CBR ) توانبخشی مبتنی بر جامعه با حضور بیش از 60 نفر در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دوره آموزشی (CBR ) توانبخشی مبتنی بر جامعه با حضور بیش از 60 نفر از کارشناسان ستادی ، روسا و کارشناسان تشکل ها ی غیر دولتی و خیریه های شهرستانهای استان کرمان برگزار شد.

بر پایه این خبر در این دوره آموزشی یک روزه که با حضور اسدی کارشناس مسئول توانمند سازی معاونت توانبخشی بهزیستی کشور برگزار شد، نکاتی در خصوص تاریخچه (CBR )و مراحل اجرای آن در ایران و نقش همکاری تشکل ها و خیریه ها در اجرای (CBR) در سطح روستاها و شهرستانها ارائه شد.