دوره آموزشی کشوری CCNP SWITCH با حضور کارشناسان فناوری اداره فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری  بهزیستی  سراسر کشور، در کرمان آغاز بکار کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این دوره آموزشی که صبح امروز با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی ،صمد جانی رئیس گروه شبکه و ارتباطات بهزیستی کشور و جمعی دیگر از کارشناسان فناوری بهزیستی در سراسر کشور  در کرمان آغاز بکار نمود، دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دوره آموزشی در استان کرمان گفت: فرا گرفتن علم و ارتقاء سطح علمی در هر زمان و مقامی که انسان باشد می تواند در پیشرفت و تعالی سازمان موثر واقع گردد.

وی خطاب به کارشناسان حاضر در این دوره آموزشی اظهار داشت :چنین دوره های آموشی در تبادل اطلاعات و بهره مندی از دانشهای  مرتبط و به روز دنیا بسیار موثر است.
گفتنی است این دوره آموزشی به مدت 5روز در کرمان با حضور استاد برجسته مهندس فاطمی نیا برگزار می شود.