در چهارمین روز ار هفته بهزیستی دو مرکز DIC در شهرستانهای بافت و زرند از توابع استان کرمان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان : درآیین های جداگانه افتتاح این دو مرکز که با حضور مقامات ارشد محلی شهرستانهای یاد شده برگزار شد. مهندس مدیری معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان گفت : این دو مرکز با همکاری و مساعت سفارت کشور ژاپن در ایران آماده شده که دراین زمینه 150 میلیون تومان اعتبار از سوی این کشور به این امر اختصاص یافت که برای تکمیل این دو مرکز باتوجه به کمی اعتبار درنظر گرفته شده از سوی سفارت ژاپن سازمان بهزیستی نیز 48 میلیون تومان اعتبار هزینه نموده است .
معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان درخصوص فعالیتهای مراکز DIC گفت : DIC به مرکز گذری کاهش آسیب معتادان پر خطر اطلاق می شود که این گروه از معتادان با مراجعه به این مراکز و یا شناسایی از سوی تیمهای سیار مجموعه ای از خدمات شامل دریافت وسایل پیشگیری ، خدمات مشاوره ای و مددکاری تغذیه روزانه و… دریافت می کنند . تا از این طریق به امر پیشگیری از شیوع و گسترش بیماریهای قابل انتقال از سوی این گروه از معتادان کمک شود.
مهندس مدیری درادامه تعداد مراکز DIC  موجود استان کرمان را درحال حاضر 9 مرکز اعلام کرد.
شایان ذکر است در مراسم افتتاح و بهره برداری از این دو مرکز DIC فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانهای زرند و بافت از فعالیتهای چشمگیر بهزیستی استان کرمان در بحث پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی دراین شهرستانها قدردانی کردند.