مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری ، مدیر کل امور بانوان و مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان از خط helpline1480 و مرکز دائمی مهارت های زندگی بهزیستی شهرسان کرمان بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در جریان این بازدید گفت : مرکز دائمی آموزش مهارت های زندگی به عنوان تنها مرکز تخصصی آموزشی با افزایش تاب آوری علاوه بر اینکه قدرت بازدارندگی در پیشگیری از شیوع آسیب های اجتماعی دارد ، پدیده رو به گسترش طلاق را کاهش می دهد .

صادق زاده با بیان اینکه مرکز مشاوره 1480 و آموزش مهارت های زندگی می توانند مکمل یکدیگر به ارتقاء آگاهی خانواده ها و افراد جامعه کمک کنند عنوان کرد : آموزش همگانی مهارت های زندگی و مشاوره با هدف مشارکت و آگاهی افراد از مشکلات خود و جامعه می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشد .

معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری در جریان بازدید از خط 1480 و مرکز دائمی مهارت های زندگی با موثر توصیف کردن برنامه های آموزشی ، پیشگیرانه و آگاهسازی مسائل اجتماعی گفت : امور زنان ریاست جمهوری برای بهبود کیفیت زندگی زنان و دختران از اینگونه خدمات آموزشی و پیشگیرانه ،مادی و معنوی حمایت می کند .