دومین نشست تخصصی کارشناسان و روسای ادارات بهزیستی شهرستان های استان با هدف بررسی دستورالعمل های کمیسیون icf برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دومین نشست تخصصی کارشناسان و روسای ادارات بهزیستی شهرستان های استان با حضور کارشناس مسئول دفتر توانمندسازی بهزیستی کشور و بیش از 60 نفر از کارشناسان در محل سالن ارشاد بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

فلاحیان کارشناس مسئول دفتر توانمندسازی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی و دبیر کمیسیون های پزشکی کشور با اشاره به نقاط قوت و ضعف پرونده ها با کارشناسان به بحث و تبادل نظر پرداخت و هدف از برگزاری این گونه نشست ها را یکسان سازی روش تکمیل فرم های موجود در سطح کشور و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد .