دوره آموزشی ICF (طبقه بندی سطح معلولیت ) با حضور پزشکان شاغل در بهزیستی ،روسای ادارات بهزیستی شهرستانها وجمع کثیری از کارشناسان سراسر استان به مدرسی دکتر دواتگران ،مدیر کل دفتر توانمندسازی بهزیستی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این دوره آموزشی دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به برگزاری 69 جلسه کمیسیون پزشکی بهزیستی کرمان در 6 ماه اول امسال گفت: پس از بررسی پرونده های ارجاع شده به کمیسیون های پزشکی بیش از 1200  پرونده مطرح شده مربوط به معلولین جسمی- حرکتی و مابقی مربوط به معلولیتهای ذهنی ،شنوایی ،بینایی و چند معلولیتی بود که بوسیله کارشناسان و پزشکان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر کمیسونهای عنوان شده 17 کمیسون برای بیماران اعصاب و روان و 6 کمیسیون ویژه معافیت سربازی طی 6 ماه اول امسال برای متقاضیان برگزار شده است .
دکتر عباسی در ادامه به بحث توانبخشی نوین در جامعه کنونی اشاره کرد و اظهار داشت : برگزار ی چنین دوره های آموزش می تواند برای ارتقاء سطح علمی کارشناسان و افراد مرتبط سطح بندی معلولیتها، فرصت مناسبی باشد.
گفتنی است در ادامه این جلسه آموزشی دکتر دواتگران به بیان مباحث جدید علمی در خصوص ICF پرداخت .